กรุณาเลือกราคาของแฟรนไชส์  
 
ที่อยู่ในการจัดส่ง (กรุณากรอกให้ละเอียด)  
ชื่อผู้ติดต่อสั่งซื้อ  
 
เบอร์โทร (ที่ติดต่อได้สะดวก)  
 
อีเมล์ (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกนะคะ)